Diplomer og Cup

På denne siden finner du forslag til diplomprogrammet. Styret ber om innspill fra medlemmer for å fullføre diplomprogrammet regler!

Diplomer

Diplomregler for norske SOTA diplomer

Generelt

Diplomkonkurransen er i regi av SOTA Norway. Hensikten er å oppmuntre til ytterligere SOTA-aktivitet i Norge.

Diplomene til SOTA Norway kan oppnås av alle norske og utenlandske lisensierte radioamatører.  Alle gjennomførte radiokontakter må være i samsvar med de respektive nasjonale og internasjonale forskriftene, samt de generelle reglene for SOTA-programmet (https://www.sota.org.uk/Joining-In/General-Rules ). Det er også en forutsetning for tildeling av diplomer at QSO’ene er registrert i SOTA-databasen (www.sotadata.org.uk  ).

Geografisk inndeling

Diplomene er delt inn i 4 geografiske områder

Fastlands-Norge 

Fastlands-Norge er delt inn i regioner etter de gamle fylkesgrensene.  SOTA-referansene gjør det enkelt å se i hvilket fylke toppen ligger i. Eksempel:  LA/AA-001.
Se https://www.sotadata.org.uk/en/association/LA for komplett inndeling

Svalbard

Eksempel: JW/BA-001. Se https://www.sotadata.org.uk/en/association/JW  for komplett inndeling

Jan Mayen

Eksempel: JX/JM-001.Se https://www.sotadata.org.uk/en/association/JX   for komplett inndeling

Bouvetøya

Eksempel: 3Y/BV-001. Se https://www.sotadata.org.uk/en/association/3Y for komplett inndeling

 

Forskjellige tidsperioder

Det er to forskjellige tidsperioder for diplomkonkurransen

  1. Diplomer for ett kalenderår, dvs oppstart 1/1 og avsluttes 31/12 samme år. Ved nytt år starter diplomkonkurransen på nytt.  Gjelder Activators, Chaser, Summit2Summit – S2S og Svalbard- diplomene

  2. Diplomer som ikke er tidsbegrenset. Alle aktiveringer siden SOTA-programmet startet teller med i beregningen, Gjelder 2000m, Fylkesdiplom og Landsdiplomer

Diplomer for fastlands Norge

Diplomer som starter på nytt hvert år:


Diplomene er delt inn i vanskelighetsgradene gull, sølv og brosje

Activators (de som er på SOTA-toppene)

Bronse-diplom:-ActivatorSølv -diplom: ActivatorGull-diplom: Activator
Ti (10) aktiveringer i to (2) ulike fylkerFemten (15) aktiveringer i tre (3) ulike fylkerTretti (30) aktiveringer i fire (4) ulike fylker

Chaser (de som jakter på de som er på fjelltoppene)

Bronse-diplom:- ChaserSølv -diplom:   ChaserGull-diplom: Chaser
Ti (10) aktiveringer i to (2) ulike fylkerFemten (15) aktiveringer i tre (3) ulike fylkerTretti (30) aktiveringer i fire (4) ulike fylker

Summit2Summit – S2S. (kontakter mellom SOTA-topper)

I dette diplomet telles både S2S internt i Norge og med utenlandske regioner .

Bronse-diplom:-S2SSølv -diplom:  S2SGull-diplom:  S2S
Ti (10) S2S med to (2) forskjellige fylker eller utenlandske regionerFemten (15) S2S med tre(3) forskjellige fylker eller utenlandske regionerTretti (30) S2S med fire(4) forskjellige fylker eller utenlandske regioner

 

Ikke tidsbegrensede diplomer

Diplomer som ikke er tidsbegrenset, alle aktiveringer siden SOTA programmet startet teller med:

2000m -diplomer
Aktivering av topper 2000 meter over havet.

Bronse-diplom:-ActivatorSølv -diplom: ActivatorGull-diplom: Activator
10 aktiveringer20 aktiveringer30 aktiveringer

Fylkesdiplom

Det utgis et eget diplom for aktivering av alle topper i ett fylke.

Østfold har bare 2 topper, mens Møre og Romsdal har hele 760 topper!

Landsdiplom:

Det utgis et eget diplom for aktivering av minst en topp i hver region. (Fylke). Det er 22 regioner i Norge siden noen av de gamle fylker er delt i to regioner i sota sammenheng.

Diplomer for Svalbard

Starter på nytt hvert år

Diplomene er delt inn i vanskelighetsgradene gull, sølv og brosje

Activators (de som er på SOTA-toppene)

Bronse-diplom:-ActivatorSølv -diplom: ActivatorGull-diplom: Activator
1 aktivering2 aktiveringer3 aktiveringer

Chaser (de som jakter på de som er på fjelltoppene)

Bronse-diplom:- ChaserSølv -diplom:   ChaserGull-diplom: Chaser
1 QSOer med JW2 QSOer med JW3 QSOer med JW

Summit2Summit – S2S. (kontakter mellom SOTA-topper)

I dette diplomet telles både S2S internt i Norge og forskjellige med utenlandske regioner .

Bronse-diplom:-S2SSølv -diplom:  S2SGull-diplom:  S2S
1 QSO mellom summit på JW og en annen SOTA -topp hvor som helst i verden2 QSO mellom summit på JW og en annen SOTA -topp hvor som helst i verden3 QSO mellom summit på JW og en annen SOTA -topp hvor som helst i verden

Diplomer for Jan Mayen og Bouvet

Det vil bli utferdiget et hedersdiplom for alle registrerte QSO’er i SOTA-sammenheng med JX eller 3Y, uansett om det er aktivator, chaser eller S2S. 

Søknad om diplom

KOMMER …(denne tjenesten er ikke ferdigstilt ennå)

Velg årstall, eget kallesignal, e-postadresse og navn (det som skal fremkomme på diplomet) i feltene på  , vil diplomene automatisk generert, og oversendt via e-post. Denne tjenesten er gratis og bekostes av SOTA Norway

Norsk SOTA cup

Norsk SOTA cup: (årlig)
SOTA Norway vil utarbeide årlige resultatlister over:

  1. Antall årlige aktiveringer
  2. Antall unike topper,
  3. Antall førstegangsaktiveringer,
  4. Antall aktiveringer i andre land enn Norge

Vinnere i alle kategorier og som er medlem av SOTA Norway, vil få en pokal med årstall og callsign