NORSK HAMMEETING 2024 og SOTA Norway

Foreningen SOTA Norway er blitt forespurt av NRRL om å stille på deres stand på https://www.hammeeting.no/ lørdag 24 februar i tidsrommet 0900-1700.

LA9DSA Knut stiller på vegne av foreningen med “SOTA-ryggsekken” sin, samt et lite knippe av TX/RX, forskjellige antenner, batterier mv. Det er også laget en liten powerpoint som vil gå i loop på en monitor, for å fange interesse for SOTA-delen av radioamatørhobbyen.

Kom gjerne innom standen for en SOTA-prat.

PS!
Har du mulighet for å bistå med å være på denne standen for å fremsnakke SOTA i kortere eller lengre perioder under dagen? Ta kontakt med la9dsa@gmail.com eller PM Lan Idsa på Facebook.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *