Norsk SOTA cup

Norsk SOTA cup er en årlig konkurranse blant norske radioamatører. Konkurransen foregår i følgende kategorier:

– Flest årlige aktiveringer i Norge (LA, JW, JX, 3Y) og utlandet

– Flest unike aktiverte topper i Norge og utlandet

– Flest førstegangsaktiveringer i Norge

– Antall aktiveringer i andre land enn Norge

Resultatene oppsummeres det 14 Januar det påfølgende året, og deltakerne har to uker til å laste opp loggene.

Vinnerne vil bare bli utnevnt dersom det er lagt ned en viss minimum innsats for å oppnå seieren. For å delta i cupen må minst 5 av aktiveringene i løpet av året være utført i norske assosiasjoner (LA, JW, JX, 3Y).

Vinneren i kategorien “Flest årlige aktiveringer” vil bli kåret hvis det er gjennomført minst 10 aktiveringer i året.

Vinneren i kategorien “Flest unike aktiverte topper i Norge og utlandet” vil bli kåret hvis det er aktivert minst 10 unike topper. En unik topp er en topp som aldri har blitt aktivert av deltakeren før.

Vinneren i kategorien “Flest førstegangsaktiveringer i Norge” vil bli kåret hvis det er gjennomført minst 5 førstegangsaktiveringer i Norge. Vinneren i kategori 4 vil bli kåret hvis minst 5 topper er aktivert i utlandet.

Vinnere i alle kategorier og som er medlem av SOTA Norway, vil få en pokal eller plakett med årstall og kallesignal