SOTA Norway : Åpent møte tirsdag 18.juni 2024 kl 19:30

Program:

  • SOTA aktivering/chasing på Svalbard  v/LB4MI Helge
  • Kort informasjon om SOTA- samling 13-15 september 2024 v/LB7PC Erik
  • Kort status for Norsk SOTA-cup og diplomkonkurranse v/LB8CG Mikhail

Møtelink: https://cisco.webex.com/cisco/j.php?MTID=mb0e082e165e0fe00282e3bb8eaa7039f
Passord: LA1SOTA

Årsmøte:
Umiddelbart etter det åpne møtet, blir det årsmøte i SOTA Norway (antatt ca 20:30). Årsmøtedokumenter og en egen møtelink for årsmøtet, er sendt medlemmer på e-post og SPOND. Vi oppfordrer de som ikke er medlemmer i foreningen til å bli medlemmer før årsmøtet, – meld deg inn her: https://sota.no/om-oss#blimed  

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *